Medlemskap i kåren, Att vara medlem i kåren är ett måste för att kunna delta i nollningen. Om ni inte har ordnat medlemskap kan ni gå in på studentkårens webbplats och sedan följa instruktionerna. Medlemskap för en termin kostar 290 kr och medlemskap för ett läsår kostar 500 kr.

Nolleavgiften för själva Nollningen är 450 kr, varav 200kr kontant, jämna pengar (inga mynt). Det är även en extra nolleavgift som kostar 250kr och betalas digtalt via VIPMonkey. Detta betalas första dagen du deltar, hela summan kommer oavkortat att gå till aktiviteter, mat vissa dagar, dryck och annat kul för att du ska få en så lyckad nollning som möjligt.

Som avslutning på våra 10 fantastiska dagar tillsammans kommer det att vara en stor Avslutningsfest lördagen den 31/8 som man inte vill missa! Denna kommer kosta 299kr och anmälan dit sker under nollningen. Ytterliggare kostnader som tillkommer under nollningen är bland annat aktivteter, matpengar, etc. som ej är budgeterat i nolleavgiften. De olika aktivteterna samt nollningsavslutningen är frivillig.